03 abr202110/06/2021
Post

Tai Chi Chuan e Chi Kung –

1 – Dia Mundial do Tai Chi Chuan: https://drive.google.com/file/d/1AQ2HieN2RxDgC6lxXDUYRfscObSj9F1-/view?usp=sharing 2 – Tai chi Chuan – Significado: https://drive.google.com/file/d/16jLT6WoGbC6RjPUpnvV_vYtcVQQAUDQa/view?usp=sharing 3 – Lenda do Tai Chi Chuan: https://drive.google.com/file/d/1D-SJEU6ysKnT33C1qlB7Df7iRhwgu2M0/view?usp=sharing 4 – Sobre o Tao: https://drive.google.com/file/d/1JCf4x9kUGcO8LioPA6dXaeLhpNEnGbjH/view?usp=sharing 5 – Tao Te King: https://drive.google.com/file/d/1Aq65pnh1-PluoCfRkyOw9SUv0_Uk60Db/view?usp=sharing 6 – Chi Kung: https://drive.google.com/file/d/1BFw5EJmErVFxqO0VOK_ZxKq3a43v2VOc/view?usp=sharing 7 – Tai Chi: 10 – 16 e 24 forma Yang: Mulan Chuan livre; 19...