_0004_sol-tai

1 – Dia Mundial do Tai Chi Chuan: https://drive.google.com/file/d/1AQ2HieN2RxDgC6lxXDUYRfscObSj9F1-/view?usp=sharing

2 – Tai chi Chuan – Significado: https://drive.google.com/file/d/16jLT6WoGbC6RjPUpnvV_vYtcVQQAUDQa/view?usp=sharing

3 – Lenda do Tai Chi Chuan: https://drive.google.com/file/d/1D-SJEU6ysKnT33C1qlB7Df7iRhwgu2M0/view?usp=sharing

4 – Sobre o Tao: https://drive.google.com/file/d/1JCf4x9kUGcO8LioPA6dXaeLhpNEnGbjH/view?usp=sharing

5 – Tao Te King: https://drive.google.com/file/d/1Aq65pnh1-PluoCfRkyOw9SUv0_Uk60Db/view?usp=sharing

6 – Chi Kung: https://drive.google.com/file/d/1BFw5EJmErVFxqO0VOK_ZxKq3a43v2VOc/view?usp=sharing

7 – Tai Chi Chuan 10 movimentos: https://drive.google.com/file/d/1_yxgg_uJA6hGqezjUQfwAE46RfFtQzDd/view?usp=sharing

8 – Tai Chi Chuan 18 movimentos: https://drive.google.com/file/d/1SgTG_aoEfXUgM6wChNMVkp1VhdZn9tQT/view?usp=sharing

9 – Tai Chi Chuan 56 movimentos: https://drive.google.com/file/d/1ylri9pz-sEzvvdLV0psD2gUMsxn8krUn/view?usp=sharing

10 – Tai Chi Chuan Espada Chen 56: https://drive.google.com/file/d/1fKk3MRI-CCN1R1321YpyPKbvCEaXcsJM/view?usp=sharing

11 – Tai Chi Chuan Palestra: https://drive.google.com/file/d/1yKeOfJqjFhrun8xw9K0dTEeDu3X1xgux/view?usp=sharing

12 – Chi Kung Espiralado: https://drive.google.com/file/d/1tiYCdRZNa1Nx7UyF8_-HRpPhC7Hz48q3/view?usp=sharing

 

 

Deixe um comentário

Seu email não será divulgado